Lila Bep Planı Nedir?

LİLA BEP PLANI NEDİR ?

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını gösteren, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, geliştirme sürecinde engelli ailelerin de yer aldığı uzman bir eğitim ve yazılım ekibi tarafından geliştirilen bir yazılım programıdır.

OTOMATİK BEP (BİREYSEL EĞİTİM PLANI)’İN AMACI

Okul çağına gelen engelli çocukların, toplumdan ve akranlarında ayrı tutularak, adeta izole edilerek eğitimlerinin yapılması gerek pedagojik, gerekse toplumsal gerçeklik açısından sağlıklı bir yöntem olarak kabul edilmemektedir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 6. maddesinde, özel gereksinimli öğrencilerin mümkün olduğunca akranlarıyla birlikte genel eğitim ortamlarında eğitim görmeleri vurgulanır:

(a) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

(b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

(c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz

sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş

(ç) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.

(d) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımıları ve eğitimleri sağlanır.

(e) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışılır.

(f) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.”

Kaynaştırma eğitimlerinde engelli çocukların, özel bir eğitime ve takibe de ihtiyaçları olduğu da muhakkaktır. Ayrıca bu çocuklarında engelli durumları, gerek çeşidi ve gerekse seviyesi itibariyle, birbirinden farklılık göstermektedir. Engellilerden her birinin, bir birey olarak görülmesi ve o kişiye özel bir planlamanın yapılması gerekir.

Ülkemizde, Öğretmen, Yönetici ve Anne Babaların Kaynaştırma Uygulamalarına ilişkin Görüşlerinin Belirlenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, 907 sınıf öğretmeninin % 86,4’ü kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli bilgi sahibi tespit edilmiştir.

Aynı araştırmaya göre öğretmenlerin % 77,1’i sınıflarında bulunan engelli öğrencilere yönelik “bireyselleştirilmiş eğitim programları” hazırlanmadığını, belirtmişlerdir.

Türkiye’de kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Mesela, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında 83 bin 549 öğrenci, ortaöğretim kurumlarında da 7 bin 686 engelli öğrenci kaynaştırma eğitiminden yararlanmıştır.

Hem nicelik hem de nitelik olarak bakıldığında, kaynaştırma eğitimlerde, bireysel eğitim planlanmasının bilimsel ve kolay yapılabilmesi için mutlaka bir yazılıma/programa ihtiyaç vardır.-----------------------------------------------------------


Lise 9.sınıflar coğrafya bep planı, Lise 10.sınıflar coğrafya bep planı, Lise 11.sınıflar coğrafya bep planı, Lise 9.sınıflar türk edebiyatı bep planı, Lise 10.sınıflar türk edebiyatı bep planı, Lise 11.sınıflar türk edebiyatı bep planı, Lise 12.sınıflar türk edebiyatı bep planı,Lise 9.sınıflar dil ve anlatım bep planı, Lise 10.sınıflar dil ve anlatım bep planı, Lise 11.sınıflar dil ve anlatım bep planı, Lise 12.sınıflar dil ve anlatım bep planı,Lise  9.sınıflar matematik bep planı, Lise  10.sınıflar matematik bep planı, Lise  11.sınıflar matematik bep planı, Lise 12.sınıflar matematik bep planı, Lise  9.sınıflar  Fizik bep planı, Lise 10.sınıflar  Fizik bep planı, Lise 11.sınıflar  Fizik bep planı, Lise 12.sınıflar  Fizik bep planı, Lise 9.sınıflar  kimya bep planı, Lise 10.sınıflar  kimya bep planı, Lise 11.sınıflar  kimya bep planı, Lise 12.sınıflar  kimya bep planı, Lise 9.sınıflar  biyoloji bep planı, Lise 10.sınıflar  biyoloji bep planı, Lise 11.sınıflar  biyoloji bep planı, Lise 12.sınıflar  biyoloji bep planı, Lise 9.sınıflar  Tarih bep planı, Lise 10.sınıflar  Tarih bep planı, Lise 11.sınıflar  Tarih bep planı, Lise 12.sınıflar  Tarih bep planı, Lise 9.sınıflar  demokrasi ve insan hakları, Lise 10.sınıflar  demokrasi ve insan hakları, Lise 11.sınıflar  demokrasi ve insan hakları, Lise .sınıflar  beden eğitimi bep planı, Lise .sınıflar  inkılap tari bep planı, Lise .sınıflar  felsefe bep planı, Lise  .sınıflar  bilişim teknolojileri alan  bepleri,  Lise  .sınıflar  bilişim teknolojilerinin temelleri bep planı,  Lise  .sınıflar  paket programlar bep planı,  Lise  .sınıflar  temel elektronik ve ölçme bep planı,  Lise  .sınıflar  bilişim teknik resmi bep planı,  Lise  .sınıflar  bilgi ve iletişim teknolojisi bep planı,  Lise  .sınıflar  sistem bakım ve onarım bep planı,  Lise  .sınıflar  programlama temelleri  bep planı,  Lise  .sınıflar  web tasarımve programlama bep planı,  Lise  .sınıflar  internet programcılığı bep planı,  Lise  .sınıflar  grafik ve animasyon dersi bep planı,  Lise  .sınıflar  mutfak uygulamaları bep planı,  Lise  .sınıflar  pasta yapım teknikleri bep planı,  Lise  .sınıflar  servis hazırlıkları bep planı,  Lise  .sınıflar  tatlı yapım teknikleri bep planı,  Lise  .sınıflar  temel hamur teknikleri bep planı,  Lise  .sınıflar  temel yiyecek üretimi bep planı,  Lise  .sınıflar  türk mutfağı bep planı,  Lise  .sınıflar  kalıp hazırlama teknikleri bep planı,  Lise  .sınıflar  uygulama teknikleri bep planı,  Lise  .sınıflar  tekstil teknolojisi bep planı,  Lise  .sınıflar  giysi teknik çizimleri bep planı,  Lise  .sınıflar  görsel sanatlar bep planı, 

LİLA BEP PLANI NEDİR ?

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını gösteren, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, geliştirme sürecinde engelli ailelerin de yer aldığı uzman bir eğitim ve yazılım ekibi tarafından geliştirilen bir yazılım programıdır.